Gwarancja zakupionych towarów

Poniżej wyciąg z regulmainu dotyczący gwarancji

VIII. Reklamacje  i Gwarancja Towarów

 1. Towary w ofercie sklepu są tylko nowymi produktami i Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad. 
 2. W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym Towarze Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego ma prawo do złożenia reklamacji. 
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Składanie reklamacji: Reklamację można złożyć pisemnie i dostarczyć osobiście bądź drogą mailową. Aby była rozpatrzona, reklamacja musi zawierać odpowiednie elementy, minimum: 
 • imię, nazwisko, numer telefonu Klienta
 • Nazwa, rozmiar, typ, kolor kupionego towaru, dowód zakupu
 • Opis usterki – przy bardziej skomplikowanych uszkodzeniach wskazane jest dołączenie zdjęć poglądowych
 • Sugerowane rozwiązanie reklamacji
 1. Po otrzymaniu dokumentu reklamacji Sprzedawca poinformuje, czy jest potrzeba odesłania produktu. W przypadku potrzeby odesłania produktu, adres do wysyłki to: 4motoshop, Krakowska 180 budynek H, 52-015 Wrocław, tel. 531219884. 
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w terminie, reklamacja zostaje uznana. 
 3. Gwarancji podlegają:
 • Wady fizyczne powstałe z winy producenta.
 •  Wyłącznie Towary, które są używane przez Klienta zgodnie z przeznaczeniem.
 1. Gwarancji nie podlegają:
 • Uszkodzenia mechaniczne Towaru,
 • Naturalne zużycie Towaru,
 • Produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu,
 • Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji,
 • Wygoda Towaru, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,
 • Membrany jako materiał, który z czasem traci właściwości.

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Shopping Cart